box7Oferujemy wykonanie kompletnych neutralizatorów ścieków galwanicznych, modernizację oraz dostawę zbiorników i urządzeń:

 • zbiorniki magazynowe,
 • zbiorniki reakcyjne,
 • dozowniki z wyposażeniem,
 • mieszadła,
 • prasy filtracyjne,
 • workownice do odwadniania osadu,
 • pompy,
 • orurowanie, armatura hydrauliczna,
 • pomiar poziomu cieczy,
 • pomiar pH, Redox,
 • układy filtracji,
 • elementy automatyki

 


Nad prawidłowym przebiegiem procesu czuwa układ sterowania oczyszczalni, który realizuje pracę oczyszczalni w trybie automatycznym oraz ręcznym. Obsługa odbywa się za pomocą kolorowego, dotykowego panelu operatorskiego.


Najważniejsze funkcje systemu sterowania oczyszczalni ścieków:

 • obsługa wszystkich urządzeń (pomp, dozowników, itd.) w trybie ręcznym i automatycznym,
 • sterowanie pracą oczyszczalni w cyklu automatycznym,
 • odczyt i wyświetlanie stanu czujników i elementów wykonawczych,
 • pomiar i wyświetlanie wartości pH w zbiorniku reaktora oraz poziomu cieczy we wszystkich zbiornikach,
 • sygnalizacja optyczna i dźwiękowa wybranych sytuacji (np. alarmy, zakończenie reakcji, itd),
 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń - wykrywanie sytuacji awaryjnych i odpowiednia reakcja na ich wystąpienie (zatrzymanie, wyświetlenie komunikatu, sygnał dźwiękowy),
 • ustawienia serwisowe (dostępne po wprowadzeniu hasła),
 • ustawienia parametrów pracy urządzeń, skalowanie czujników poziomu i mierników wartości chemicznych, ustawienia czasów i poziomów pH dla poszczególnych etapów reakcji, itd.,
 • komunikacja z systemem sterowania linii galwanicznej,
 • rejestracja parametrów pracy i raportowanie.