Nowoczesny automat galwanizerski

ekran glownyNowoczesne linie galwaniczne pozwalają osiągnąć wysoką jakość produktów w połączeniu z wydajnością i oszczędnością dodatków chemicznych oraz energii. Jednym z najważniejszych elementów automatu galwanizerskiego jest jego system sterowania czuwający nad powtarzalnością procesu.

Pełna modułowość

Pragniemy zaproponować Państwu niezawodne narzędzie do precyzyjnej kontroli przebiegu procesu na liniach galwanicznych. Jego modułowa konstrukcja pozwala na elastyczne dostosowanie do każdego rodzaju produkcji (cynkowanie, chromowanie, miedziowanie, niklowanie i inne). Nasz produkt stanowi idealne rozwiązanie zarówno do obsługi zaawansowanych procesów jak i do sterowania małych linii galwanicznych. Doskonale nadaje się do wykonania modernizacji galwanizerni w celu podniesienia wydajności i powtarzalności produkcji.

Niezawodne rozwiązania sprzętowe

System sterowania iGAL działa w oparciu o rozwiązania sprzętowe firmy B&R – renomowanego dostawcy zintegrowanych rozwiązań dla różnych gałęzi przemysłu. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na realizację zaawansowanej diagnostyki wszystkich elementów instalacji, a zarazem przyczynia się do redukcji okablowania i zmniejszenia awaryjności.

2 sprzet 05

Konfiguracja sprzętowa

 • Jednostka sterująca charakteryzujących się dużą mocą obliczeniową oraz możliwością dołączania urządzeń peryferyjnych dzięki wyposażeniu w interfejsy uniwersalne i fieldbus.
 • Redukcja okablowania poprzez zastosowanie rozproszonej struktury systemu sterowania.
 • Zastosowanie przemysłowych sieci komunikacyjnych zapewnia pełną diagnostykę napędów, wysp we/wy, prostowników, układów peryferyjnych.
 • Wizualizacja procesu realizowana na kolorowych wyświetlaczach dotykowych o wysokiej rozdzielczości lub komputerze PC.
 • Zdalny serwis / diagnostyka poprzez sieć Internet.
 • Integracja systemu sterowania linii galwanicznej z zakładową siecią komputerową.
 • Możliwość wymiany danych z innymi instalacjami (np. oczyszczalnią ścieków galwanicznych).
 • Układ sterowania zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn.
 • Zastosowanie nowoczesnych systemów pozycjonowania transporterów opartych na absolutnych czytnikach pozycji.
 • Modułowość i elastyczność konfiguracji we/wy cyfrowych, analogowych oraz interfejsów komunikacyjnych. Łatwe dostosowanie aplikacji dla różnych konfiguracji. Bardzo przydatne podczas modernizacji linii.
 • Bezawaryjność i wysoka jakość wykonania, dzięki zastosowaniu komponentów najlepszych światowych producentów.

 

konfiguracja sprzetowa 00

Produkcja pod kontrolą

 • Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego
 • Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji
 • Intuicyjna obsługa
 • Parametryzacja pracy urządzeń wchodzących w skład linii
 • Edycja wartości parametrów procesowych oraz receptur
 • Zaawansowane ustawienia w trybie serwisowym
 • Logowanie użytkowników
 • Pełna diagnostyka urządzeń
 • System alarmowania, rejestracja historii alarmów
 • Rozbudowane raportowanie przebiegu produkcji i wartości procesowych
 • Archiwizacja danych, zapis na dysku, wysyłanie raportów na e-mail
 • Zdalny dostęp poprzez Internet (obsługa, diagnostyka, serwis)
 • Obsługa za pomocą urządzeń mobilnych (tablet, smartfon)

 

Funkcjonalność

 • Nowe podejście do realizacji sterowania transporterów. Możliwość jednoczesnej obróbki wsadów o różnych programach technologicznych (przebieg procesu) oraz recepturach (czasy procesowe, gęstości prądowe, dodatkowe opcje). W odróżnieniu od tradycyjnego sposobu sterowania, istnieje pełna dowolność w zakresie zmiany trybu pracy transporterów oraz restartu pracy automatycznej w dowolnym momencie.
 • Zoptymalizowana trajektoria ruchów transporterów galwanizerskich dla zapewnienia maksymalnego wykorzystania wanien. Transportery realizują przenoszenie wsadów zgodnie z kolejnością wynikającą z technologii procesu kierując się priorytetem oraz stanem kąpieli.
 • Możliwość zmiany parametrów technologicznych podczas pracy w trybie automatycznym (czasy dla wanien procesowych, temperatury kąpieli, czasy ocieku, receptury, parametry ruchu transporterów, itd.).
 • Edytor programów technologicznych (kolejność operacji w procesie) w pełni udostępniony dla użytkownika. Tworzenie własnych programów technologicznych za pomocą prostego, intuicyjnego edytora.
 • Baza receptur dla każdego produktu zawierająca parametry obróbki (nazwa i symbol detalu, powierzchnia [dm2], czasy obróbki w poszczególnych wannach, gęstości prądowe dla poszczególnych stanowisk, wybór operacji dodatkowych – wolne podnoszenie, wolne opuszczanie, wielokrotne mieszanie, ociek, itd.. Szybkie wyszukiwanie receptur podczas obsługi stanowiska załadunku (filtrowanie listy receptur na podstawie podanego fragmentu nazwy lub po wczytaniu kodu za pomocą skanera).
 • Rozbudowany system raportowania rejestruje min. rzeczywisty przebieg obróbki wsadu (rejestrowany również podczas przekładania wsadów w trybie ręcznym) oraz czasy obróbki na poszczególnych stanowiskach, prąd podczas obróbki, temperaturę kąpieli, liczniki Ah i powierzchni, ilość dozowanych dodatków, itd. Dane zapisywane są na karcie pamięci sterownika w postaci plików CSV edytowalnych min. przy użyciu oprogramowania Microsoft Office. Możliwość wykorzystania raportów produkcyjnych dla kontroli jakości przebiegu procesu i dalszej obróbki danych z raportów poprzez inne systemy informatyczne, eksportowanie do innych programów oraz udostępnianie w sieci.
 • System alarmów nadzorujący prawidłową pracę wszystkich elementów linii oraz zapobiegający negatywnym skutkom wystąpienia sytuacji awaryjnych.
 • Funkcje statystyczne (np. liczniki wsadów, liczniki powierzchni, liczniki amperogodzin, zużycie dodatków, godziny pracy napędów i inne).
 • Blokada wybranych wanien procesowych oraz wybór opcji obróbki wsadu.
 • Stabilność pracy i bezpieczeństwo danych dzięki automatycznemu wykonywaniu kopii zapasowych ustawień, bazy receptur oraz programów technologicznych. Możliwość archiwizacji plików z kopiami zapasowymi na innym komputerze lub w chmurze.
 • Oszczędność energii elektrycznej dzięki sterowaniu grzaniem kąpieli zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika tygodniowym harmonogramem oraz funkcji utrzymywania minimalnych temperatur kąpieli podczas przestoju linii.
 • Oszczędność energii elektrycznej dzięki zastosowaniu prostowników wysokoczęstotliwościowych sterowanych cyfrowo, charakteryzujących się wysoką sprawnością.
 • Gotowość do zaimplementowania dowolnego protokołu komunikacyjnego dla współpracy z urządzeniami innych producentów (prostowniki, wagi, wyświetlacze, drukarki etykiet).
 • Możliwość komunikacji z innym systemem sterowania oraz wymiany danych poprzez sieć Ethernet.
 • Zdalny dostęp poprzez sieć Internet do: wizualizacji sterownika, diagnostyki, danych raportów. Dzięki funkcji zdalnego dostępu czas serwisowania linii zostaje skrócony do minimum.
 • Funkcja zaawansowanej diagnostyki sterownika PLC za pomocą strony internetowej. Użytkownik ma nie tylko możliwość dostępu do informacji na temat sprzętu i oprogramowania z dowolnego miejsca na świecie, ale również może korzystać z gotowych apletów diagnostycznych, które dają się łatwo integrować z aplikacją. Wszystkie funkcje niezbędne do monitoringu linii mogą być uruchamiane z dowolnego komputera PC, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. Podczas serwisowania, za pomocą jednego kliknięcia myszy wszystkie dane ze sterownika mogą być załadowane ze sterownika i zapisane do pliku. Pozwala to w trudniejszych przypadkach na ich analizę w trybie offline przez kolejne poziomy wsparcia technicznego.

 

3 igal stronaglowna

 

Rozbudowane oprogramowanie wizualizacyjne – intuicyjna obsługa

 • Wizualizacja na kolorowym ekranie dotykowym dająca pełny obraz stanu linii oraz przebiegu procesu. Główny ekran zawiera graficzne odwzorowanie układu linii, stanu transporterów oraz urządzeń (prostowniki, grzanie, pompy, itd.).
 • Stanowiska: obecność wsadu, receptura, czas zadany/aktualny, czas ocieku, opcje obróbki wsadu, nastawy prostownika, parametry grzania, itd.
 • Transportery: aktualna pozycja, tryb pracy, informacja o wsadzie, stan czujników oraz elementów wykonawczych.
 • Grzanie: temperatura zadana i aktualna, wybór trybu pracy, sterowanie w trybie ręcznym i automatycznym, nastawy samoczynnego załączenia o określonej porze (data/godzina), wykresy zawierające przebiegi temperatur w czasie.
 • Prostowniki: prąd zadany i aktualny, wybór trybu pracy, sterowanie w trybie ręcznym i automatycznym, liczniki Ah, wykresy zawierające przebiegu prądu w czasie.
 • Dozowniki: nastawa licznika (Ah lub powierzchni) oraz dawki podawanej (określana w [s] lub [ml]) w chwili przekroczenia ustawionej wartości licznika, wybór trybu pracy, sterowanie w trybie ręcznym i automatycznym.
 • System logowania użytkowników i kontroli dostępu do poszczególnych funkcji programu. Każdy z użytkowników posiada dostęp do wybranych funkcji.
 • System alarmów czuwający nad prawidłową pracą wszystkich urządzeń linii. W przypadku awarii wyświetlany jest odpowiedni komunikat wraz z datą/godz. wystąpienia zdarzenia. Historia alarmów umożliwia przeglądanie listy potwierdzonych awarii.